Polska – informacje ogólne


Flaga biało-czerwona
Nazwa(w języku ojczystym) Rzeczpospolita Polska
Oficjalna nazwa (po angielsku) Republic of Poland
Położenie Europa
Obszar 312 679 km2 (długość z północy na południe – 649 km, długość ze wschodu na zachód – 689 km)
Ludność (na koniec 2008 roku) 38,136 milionów
Gęstość zaludnienia 122 mieszkańców/km²
Stolica Warszawa
Ustrój polityczny demokracja parlamentarna
Struktura administracyjna 16 województw
Język urzędowy Polski
Hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego
Waluta 1 złoty polski (PLN) = 100 groszy
Członek organizacji międzynarodowych ONZ, OECD, NATO, UE, WTO
Kierunkowy +48
Domena .pl


Położenie

Polska jest położona w Europie Centralnej. Graniczy z siedmioma państwami: z Niemcami od zachodu, Cechami i Słowacją od południa, Ukrainą, Białorusią i Litwą od wschodu oraz Rosją (obwodem Kaliningradzkim) od północy.

System polityczny

Podstawę prawną dla organizacji władz państwowych stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z nią, ustawy są uchwalane przez dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu I Senatu, a następnie podpisywane przez Prezydenta. Członkowie obu izb parlamentu są wybierani w wyborach, które mają miejsce raz na cztery lata. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Urząd Prezydenta jest obecnie sprawowany przez Lecha Kaczyńskiego. Rada Ministrów jest organem wykonawczym i jest - co do zasady - powoływana przez Prezesa Rady Ministrów przy akceptacji Sejmu.


Ludność i religia

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym 2002, 96,74 % ludności Polski deklaruje narodowość polską, 0,45 % śląską, 0,40 % niemiecką a 0,13 % białoruską.


Wolność religii jest w Polsce gwarantowana zapisami Konstytucji. W2007 roku Polskę zamieszkiwały 33 miliony ochrzczonych katolików, 0,5 miliona prawosławnych, 0,12 miliona świadków Jehowy oraz 0,07 miliona protestantów.

Miasta

Około 60 % ludności Polski żyje w obszarze miejskim. W 2008 roku, w Polsce znajdowało się 892 miast, w tym 17 o liczbie ludności przekraczającej 200.000. Największe miasta według liczby mieszkańców (dane na koniec 2007 roku) to:


Warszawa 1 698 623
Łódź 748 516
Kraków 734 456
Wrocław 622 993
Poznań 550 515
Gdańsk 450 785
Szczecin 400 199
Bydgoszcz 357 931
Lublin 343 245
Katowice 310 751
Białystok 291 745
Gdynia 249 410
Częstochowa 240 557
Radom 225 874
Sosnowiec 222 478
Kielce 205 124
Toruń 201 574Edukacja

Ścieżka edukacji w Polsce składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, oraz od2-letniej do 4-letniej szkoły średniej. Zgodnie z prawem, nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Zdobywanie wyższego wykształcenia staje się coraz bardzie popularne w Polsce. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2007 roku 14% mężczyzn oraz 18,7 % kobiet posiadało wyższe wykształcenie. Najstarszym polskim uniwersytetem jest Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364.


Wśród języków obcych nauczanych w polskich szkołach i uniwersytetach, największą popularnością cieszą się język angielski i niemiecki.


Gospodarka

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, polski produkt krajowy brutto osiągnął w 2008 roku poziom 525,735 milionów dolarów. Szacunki OECD na rok 2009, przewidują spadek PKB o 0,4%, jednakże niektórzy eksperci międzynarodowi twierdzą, że Polska w 2009 roku będzie jedynym krajem spośród członków Unii Europejskiej, który utrzyma wzrost PKB.


W 2008 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,5 %. 74,4 % zatrudnionych osób pracowało w sektorze prywatnym. Wiek uprawniający do przejścia na emeryturę wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.(źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2009)